zapytać

kogoś o coś demander qqch à qqn, interroger qqn sur qqch

Zapytaj go, czyje to jest.
Demande-lui à qui est cela.
d(ə)mɑ̃dlɥi a ki ε s(ə)la
Czy mogę pana/panią o coś zapytać?
Je peux vous poser une question ?
ʒə pø vu poze yn kεstjɔ̃ ?
Zapytałeś go o to?
Tu le lui as demandé ?
ty lə lɥi ɑ d(ə)mɑ̃de ?
Nie zaszkodzi zapytać.
Demander ne coûte rien.
d(ə)mɑ̃de nə kut ʀjε̃
zapytać o radę kogoś
demander conseil à qqn, consulter qqn
d(ə)mɑ̃de kɔ̃sεjˌ kɔ̃sylte