trochę

un peu

Mówię trochę po angielsku.
Je parle un peu anglais.
ʒə paʀl œ̃ pø ɑ̃glε
Było trochę po szóstej.
Il était six heures passées.
il etε sizœʀ pɑse
To trwa trochę ponad godzinę.
Cela dure/prend un peu plus d'une heure.
s(ə)la dyʀ/pʀɑ̃ œ̃ pø plys dyn œʀ
Ma trochę ponad pięćdziesiąt lat.
Il a dépassé la cinquantaine.
il a depɑse la sε̃kɑ̃tεn
Jest w tym trochę prawdy.
Il y a une certaine vérité là-dedans., Il y a du vrai là-dedans.
ilja yn sεʀtεn veʀite ladədɑ̃ˌ ilja dy vʀε ladədɑ̃
Pójdę trochę pobiegać.
Je vais faire un jogging.
ʒə vε fεʀ œ̃ dʒɔgiŋ
Ścisz trochę.
Baisse le son un peu.
bεs lə sɔ̃ œ̃ pø
Trochę pada.
Il pleut légèrement.
il plø leʒεʀmɑ̃
Będzie z tym trochę zachodu.
Ça exige un certain effort.
sa εgziʒ œ̃ sεʀtεnefɔʀ
Zimno ci? – Trochę.
Tu as froid ? – Un peu.
ty ɑ fʀwa ? - œ̃ pø
Jest trochę stuknięty.
Il est un peu piqué.
il ε œ̃ pø pike
trochę więcej/mniej
un peu plus/moins
œ̃ pø ply/mwε̃