wyznać, wyznawać

déclarer, (religię) professer

Wyznał jej miłość.
Il lui a déclaré son amour.
il lɥi a deklaʀe sɔnamuʀ
Wyznają chrześcijaństwo.
Ils sont chrétiens.
il sɔ̃ kʀetjε̃
Wyznaję pogląd, że...
Je suis de l'avis que...
ʒə sɥi də lavi kə