zainteresować

kogoś czymś intéresser qqn à qqch

Zainteresowało nas, jak...
On a trouvé intéressant...
ɔ̃na tʀuve ε̃teʀesɑ̃
Czy byłby pan zainteresowany...?
Vous seriez intéressé par... ?
vu s(ə)ʀje ε̃teʀese paʀ... ?
Zainteresowali się...
Ils ont manifesté un intérêt pour...
ilzɔ̃ manifεste œ̃nε̃teʀε puʀ
Być może zainteresuje pana/panią, że...
Ça vous intéressera peut-être de savoir que...
sa vuzε̃teʀεs(ə)ʀa pøtεtʀ də savwaʀ kə