sprawiedliwość

justice f

Sprawiedliwości stało się zadość.
La justice est faite.
la ʒystis ε fεt
Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy.
Les moulins du Bon Dieu tournent lentement.
le mulε̃ dy bɔ̃ djø tuʀn lɑ̃tmɑ̃
Po sprawiedliwości.
À tout seigneur tout honneur.
a tu sεɲœʀ tutɔnœʀ
usprawiedliwić się za coś
s'excuser de qqch
sεkskyze
wymiar sprawiedliwości
exécution de la justice
εgzekysjɔ̃ də la ʒystis