zgadzać się

z kimś/czymś être d'accord avec qqn, na coś consentir à qqch, (być zgodnym) z czymś correspondre à qqch

Nie zgadzam się z nim.
Je ne suis pas d'accord avec lui.
ʒə nə sɥi pɑ dakɔʀ avεk lɥi
Całkowicie się zgadzam.
Je suis tout à fait d'accord.
ʒə sɥi tuta fε dakɔʀ
W tym się z tobą zgadzam.
Sur ce point, je suis d'accord avec toi.
syʀ sə pwε̃ˌ ʒə sɥi dakɔʀ avεk twa
Coś się tu nie zgadza.
Il y a quelque chose qui ne va pas., Il y a quelque chose qui cloche.
ilja kεlk(ə) ʃoz ki nə va pɑˌ ilja kεlk(ə) ʃoz ki klɔʃ
Dobra, zgadzam się.
Eh bien, (je suis) d'accord.
e bjε̃ˌ (ʒə sɥi) dakɔʀ
Jeśli się pan(i) zgadza...
Si vous êtes d'accord..., Si vous le voulez bien...
si vuzεt dakɔʀˌ si vu lə vule bjε̃