zachód

coucher m, (strona świata) ouest m, occident m

To nie jest warte zachodu.
Cela ne vaut pas la peine.
s(ə)la nə vo pɑ la pεn
Dziki Zachód
Far West
faʀ wεst
na zachód od czegoś
à l'ouest de qqch
a luεst
podczas zachodu słońca/po zachodzie słońca
pendant/après le coucher du soleil
pɑ̃dɑ̃/apʀε lə kuʃe dy sɔlεj