zgłosić

coś komuś annoncer, signaler qqch à qqn, (przedstawić) déclarer

Takie przypadki należy zgłaszać na policję.
Prévenez la police dans ces cas-là.
pʀevəne la pɔlis dɑ̃ se kɑla
Proszę się jutro do mnie zgłosić.
Présentez-vous à mon bureau demain.
pʀezɑ̃tevu a mɔ̃ byʀo d(ə)mε̃
Kto się zgłasza? (w szkole)
Qui veut répondre ?
ki vø ʀepɔ̃dʀ ?
Czy ktoś zgłasza się na ochotnika?
Qui se porte volontaire ?
ki sə pɔʀt vɔlɔ̃tεʀ ?
Nikt nie zgłosił się po znalezione rzeczy.
Personne n'a réclamé les objets trouvés.
pεʀsɔn na ʀeklame lezɔbʒε tʀuve
Zgłosiłem się na ochotnika do...
Je me suis porté volontaire pour...
ʒə mə sɥi pɔʀte vɔlɔ̃tεʀ puʀ