adres

Adresse f, Anschrift f

Jaki jest pana/pani adres e-mail?
Wie ist Ihre E-Mail-Adresse?
viː ɪst ˈiːrə ˈiːmεil|adrεsə?
Proszę to wysłać na ten adres.
Senden Sie es an diese Adresse.
ˈzεndn ziː εs an ˈdiːzə aˈdrεsə
Więcej informacji znajduje się pod tym adresem.
Die Informationen sind unter folgender Adresse zu finden.
diː ɪnfɔrmaˈtsioːnən zɪnt ˈʊntɐ ˈfɔlgndɐ aˈdrεsə tsuː ˈfɪndn
zaadresować kopertę/list
den Briefumschlag/Brief adressieren
deːn ˈbriːf|ʊmʃlaːk/briːf adrεˈsiːrən
adres tymczasowy/stały/zwrotny
Nebenwohnsitz m/Hauptwohnsitz m/Rücksendeadresse f
ˈneːbnvoːnzɪts /ˈhauptvoːnzɪts /ˈrʏkzεndə|adrεsə
adres zameldowania
Wohnadresse f
ˈvoːn|adrεsə
zmienić adres
Adresse ändern
aˈdrεsə ˈεndɐn