kiedyś

einst, mal

Zadzwonisz do mnie jeszcze kiedyś?
Rufst du mich mal an?
ruːfst duː mɪç maːl an?
Widziałeś już kiedyś coś takiego?
Hast du so etwas schon (ein)mal gesehen?
hast duː zoː ˈεtvas ʃoːn (ain)maːl gəˈzeːən?
Tu już kiedyś byłem.
Ich war hier schon einmal.
ɪç vaːɐ hiːɐ ʃoːn ˈainmaːl
Kiedyś ją kochał.
Einst liebte er sie.
ainst ˈliːptə eːɐ ziː
Kiedyś to zrobię.
Eines Tages werde ich es tun.
ˈainəs ˈtaːgəs ˈveːɐdə ɪç εs tuːn
kiedyś w przyszłości
irgendwann in der Zukunft
ˈɪrgntvan ɪn deːɐ ˈtsuːkʊnft