drzwi

Tür f

Zamknij za sobą drzwi.
Mach die Tür hinter dir zu.
max diː tyːɐ ˈhɪntɐ diːɐ tsuː
Przymknąłem drzwi.
Ich habe die Tür angelehnt.
ɪç ˈhaːbə diː tyːɐ ˈangəleːnt
Zostawił drzwi otwarte na oścież.
Er ließ die Tür sperrangelweit offen stehen.
eːɐ liːs diː tyːɐ ˈʃpεr|aŋlvait ˈɔfn ˈʃteːən
Proszę poczekać za drzwiami.
Warten Sie vor der Tür.
ˈvartn ziː foːɐ deːɐ tyːɐ
Zatrzasnąłem sobie drzwi z kluczem w środku.
Ich habe mich ausgesperrt.
ɪç ˈhaːbə mɪç ˈausgəʃpεrt
Zamknęła mi drzwi przed nosem.
Sie hat mir die Tür vor der Nase zugeschlagen.
ziː hat miːɐ diː tyːɐ foːɐ deːɐ ˈnaːzə ˈtsuːgəʃlaːgn
Spotkaliśmy się w drzwiach.
Wir trafen uns an der Tür.
viːɐ ˈtraːfn ʊns an deːɐ tyːɐ
Stał w drzwiach.
Er stand in der Tür.
eːɐ ʃtant ɪn deːɐ tyːɐ
Wyłamali drzwi.
Man hat die Tür aufgebrochen.
man hat diː tyːɐ ˈaufgəbrɔxn
Trzasnęła drzwiami.
Sie hat mit der Tür geknallt.
ziː hat mɪt deːɐ tyːɐ gəˈknalt
Pokazałem im drzwi.
Ich habe ihnen die Tür gewiesen.
ɪç ˈhaːbə ˈiːnən diː tyːɐ gəˈviːzn
Mieszkamy drzwi w drzwi.
Wir wohnen nebeneinander., Wir wohnen Tür an Tür.
viːɐ ˈvoːnən neːbn|aiˈnandɐˌ viːɐ ˈvoːnən tyːɐ an tyːɐ
Lato puka do drzwi.
Der Sommer steht vor der Tür.
deːɐ ˈzɔmɐ ʃteːt foːɐ deːɐ tyːɐ
To wyważanie otwartych drzwi.
Das ist wie offene Türen einrennen.
das ɪst viː ˈɔfənə ˈtyːrən ˈainrεnən
zadzwonić/zapukać do czyichś drzwi
bei j-m an der Tür klingeln/klopfen
an deːɐ tyːɐ ˈklɪŋln/ˈklɔpfn
dzień otwartych drzwi
Tag der offenen Tür
taːk deːɐ ˈɔfənən tyːɐ