obudzić

(auf)wecken

Obudź się!
Wach auf!
vax auf!
Proszę mnie obudzić o siódmej.
Wecken Sie mich um sieben.
ˈvεkn ziː mɪç ʊm ˈziːbn
Obudzę cię/was o piątej.
Ich wecke dich/euch um fünf.
ɪç ˈvεkə dɪç/ɔyç ʊm fʏnf
Obudziłem pana/panią?
Habe ich Sie geweckt?
ˈhaːbə ɪç ziː gəˈvεkt?
Jeszcze się nie obudziłem.
Ich bin noch nicht ganz wach.
ɪç bɪn nɔx nɪçt gants vax
To obudziłoby nawet zmarłego.
Das würde auch einen Toten aufwecken.
das ˈvʏrdə aux ˈainən ˈtoːtn ˈaufvεkn
obudzić nadzieje na coś
Hoffnung auf etw. Akk wecken
ˈhɔfnʊŋ ˈvεkn