wytrzymać

aushalten, durchhalten

Wytrzymaj!
Halte durch!
ˈhaltə dʊrç!
Nie wiem, jak długo to wytrzymam.
Ich weiß nicht, wie lange ich es aushalten kann.
ɪç vais nɪçtˌ viː ˈlaŋə ɪç εs ˈaushaltn kan
Czy to wytrzyma próbę czasu?
Wird es sich (langfristig) bewähren?
vɪrt εs zɪç (ˈlaŋfrɪstɪç) bəˈvεːrən?
Czasami nie da się tego wytrzymać.
Manchmal ist es kaum auszuhalten.
ˈmançmaːl ɪst εs kaum ˈaustsuhaltn
Lina nie wytrzyma obciążenia.
Das Seil hält es nicht aus.
das zail hεːlt εs nɪçt aus
To wytrzyma porównanie z...
Es hält den Vergleich mit... aus.
εs hεːlt deːn fεɐˈglaiç mɪt... aus