dom

Haus n

Czy twój tata jest w domu?
Ist dein Vater zu Hause?
ɪst dain ˈfaːtɐ tsuː ˈhauzə?
Nie ma go w domu.
Er ist nicht zu Hause.
eːɐ ɪst nɪçt tsuː ˈhauzə
U nas/was w domu.
Bei uns/euch zu Hause.
ˈbai ʊns/ɔyç tsuː ˈhauzə
Zwykle jemy w domu.
Gewöhnlich essen wir zu Hause.
gəˈvøːnlɪç ˈεsn viːɐ tsuː ˈhauzə
Muszę iść do domu.
Ich muss nach Hause gehen.
ɪç mʊs naːx ˈhauzə ˈgeːən
Lepiej chodźmy do domu.
Wir sollten lieber nach Hause gehen.
viːɐ ˈzɔltn ˈliːbɐ naːx ˈhauzə ˈgeːən
Mieszkamy w tym samym domu.
Wir wohnen in dem gleichen Haus.
viːɐ ˈvoːnən ɪn deːm ˈglaiçn haus
Pożar objął pięć domów.
Fünf Häuser wurden vom Brand betroffen.
fʏnf ˈhɔyzɐ ˈvʊrdn fɔm brant bəˈtrɔfn
Kto zajmuje się u was domem?
Wer macht bei euch den Haushalt?
veːɐ maxt bai ɔyç deːn ˈhaushalt?
Mieszkamy w domu jednorodzinnym.
Wir wohnen in einem Einfamilienhaus.
viːɐ ˈvoːnən ɪn ˈainəm ˈainfamiːliənhaus
Odprowadził mnie do domu.
Er hat mich nach Hause begleitet/gebracht.
eːɐ hat mɪç naːx ˈhauzə bəˈglaitət/gəˈbraxt
Tęsknię za domem.
Ich habe Heimweh.
ɪç ˈhaːbə ˈhaimveː
Lepsze to niż siedzenie w domu.
Es ist immer noch besser als zu Hause zu hocken.
εs ɪst ˈɪmɐ nɔx ˈbεsɐ als tsuː ˈhauzə tsuː ˈhɔkn
Proszę się czuć jak u siebie w domu.
Seien Sie (bitte) mein Gast.
zaiən ziː (ˈbɪtə) main gast
Odprowadzisz go do domu?
Bringst du ihn nach Hause?
brɪŋst duː iːn naːx ˈhauzə?
Aha, jestem w domu! (zrozumiałem)
Jetzt geht mir ein Licht auf!
jεtst geːt miːɐ ain lɪçt auf!
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Daheim ist daheim., Daheim ist es doch am schönsten.
daˈhaim ɪst daˈhaimˌ daˈhaim ɪst εs dɔx am ˈʃøːnstn
Nie wytknąłem nosa z domu.
Ich habe keinen Fuß mehr vor die Tür gesetzt.
ɪç ˈhaːbə ˈkainən fuːs meːɐ foːɐ diː tyːɐ gəˈzεtst
Pochodzi z dobrego domu.
Sie kommt aus gutem Hause.
ziː kɔmt aus ˈguːtəm ˈhauzə
To istny dom wariatów!
Das ist ein echtes Irrenhaus!
das ɪst ain ˈεçtəs ˈɪrənhaus!
Cały dom jest na mojej głowie.
Ich muss mich ganz allein um das Haus kümmern.
ɪç mʊs mɪç gants aˈlain ʊm das haus ˈkʏmɐn
dom publiczny
Bordell n
bɔrˈdεl
dom mody
Modehaus n
ˈmoːdəhaus
dom kultury
Kulturhaus n
kʊlˈtuːɐhaus
dom starców
Altenheim n
ˈaltnhaim
powrót do domu (z wojny itp.)
Heimkehr f
ˈhaimkeːɐ