wystąpić

austreten, (pojawić się) auftreten

Występują tu rzadkie gatunki roślin.
Hier gibt es auch seltene Pflanzenarten.
hiːɐ gipt εs aux ˈzεltnə ˈpflantsn|aːɐtn
Wystąpił w roli głównej.
Er spielte die Hauptrolle.
eːɐ ˈʃpiːltə diː ˈhauptrɔlə
U pacjenta wystąpiły objawy infekcji.
Der Patient hat Symptome einer Infektion gezeigt.
deːɐ paˈtsiεnt hat zʏmpˈtoːmə ˈainɐ ɪnfεkˈtsioːn gəˈtsaikt
Rzeka wystąpiła z brzegów.
Der Fluss trat über die Ufer.
deːɐ flʊs traːt ˈyːbɐ diː ˈuːfɐ
Wystąpił ostro przeciw...
Er trat scharf gegen... auf.
eːɐ traːt ʃarf ˈgeːgn... auf