zachowywać się

sich benehmen, sich verhalten

Zachowuje się dobrze/źle.
Er benimmt sich gut/schlecht.
eːɐ bəˈnɪmt zɪç guːt/ʃlεçt
Zachowywał się podejrzanie.
Er hat sich verdächtig verhalten.
eːɐ hat zɪç fεɐˈdεçtɪç fεɐˈhaltn
Zachowuj się (grzecznie)!
Benimm dich (anständig)!
bəˈnɪm dɪç (ˈanʃtεndɪç)!