wyjaśnić

erklären

Wyjaśnię to państwu na przykładzie.
Ich erkläre es Ihnen an einem Beispiel.
ɪç εɐˈklεːrə εs ˈiːnən an ˈainəm ˈbaiʃpiːl
Już mu to wyjaśniłeś?
Hast du es ihm schon erklärt?
hast duː εs iːm ʃoːn εɐˈklεːɐt?
Zagadka się wyjaśniła.
Das Rätsel hat sich gelöst.
das ˈrεːtsl hat zɪç gəˈløːst
Trudno to wyjaśnić.
Das lässt sich schwer erklären.
das lεst zɪç ʃveːɐ εɐˈklεːrən