słońce

Sonne f

Słońce (już) zaszło.
Die Sonne ist (schon) untergegangen.
diː ˈzɔnə ɪst (ʃoːn) ˈʊntɐgəgaŋən
Nie wychodźcie na słońce!
Geht nicht in die Sonne!
geːt nɪçt ɪn diː ˈzɔnə!
Słońce już wzeszło.
Die Sonne ist schon aufgegangen.
diː ˈzɔnə ɪst ʃoːn ˈaufgəgaŋən
To jest jasne jak słońce.
Es ist sonnenklar.
εs ɪst ˈzɔnənklaːɐ
Nic nowego pod słońcem.
Es ist nichts Neues unter der Sonne.
εs ɪst nɪçts ˈnɔyəs ˈʊntɐ deːɐ ˈzɔnə
o wschodzie/zachodzie słońca
bei Sonnenaufgang/Sonnenuntergang
bai ˈzɔnən|aufgaŋ/ˈzɔnən|ʊntɐgaŋ
najpiękniejszy pod słońcem
der schönste unter der Sonne
deːɐ ˈʃøːnstə ˈʊntɐ deːɐ ˈzɔnə