wiadomość

Nachricht f, Information f

Ta wiadomość bardzo go poruszyła.
Die Nachricht hat ihn tief getroffen.
diː ˈnaːxrɪçt hat iːn tiːf gəˈtrɔfn
Wiadomość jest adresowana do niezdecydowanych wyborców.
Diese Nachricht ist an die unentschiedenen Wähler adressiert.
ˈdiːzə ˈnaːxrɪçt ɪst an diː ˈun|εntʃiːdənən ˈvεːlɐ adrεˈsiːɐt
Przez tłum przeszła szokująca wiadomość.
Eine schockierende Nachricht ist durch die Menge gegangen.
ˈainə ʃɔˈkiːrəndə ˈnaːxrɪçt ɪst dʊrç diː ˈmεŋə gəˈgaŋən
Taką wiadomość podały gazety.
Diese Nachricht stand in der Zeitung.
ˈdiːzə ˈnaːxrɪçt ʃtant ɪn deːɐ ˈtsaitʊŋ
Proszę przyjąć to do wiadomości.
Nehmen Sie das zur Kenntnis.
ˈneːmən ziː das tsuːɐ ˈkεntnɪs
Wsunąłem wiadomość pod drzwi.
Ich habe einen Zettel unter der Tür durchgeschoben.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈtsεtl ˈʊntɐ deːɐ tyːɐ ˈdʊrçgəʃoːbn
Podali nam do wiadomości, że...
Sie haben uns von... in Kenntnis gesetzt.
ziː ˈhaːbn ʊns fɔn... ɪn ˈkεntnɪs gəˈzεtst
Dla twojej wiadomości...
Nur zu deiner Information...
nuːɐ tsuː ˈdainɐ ɪnfɔrmaˈtsioːn