wybór

Wahl f, (towarów) Auswahl f

Nie miałem wyboru.
Ich hatte keine andere Wahl.
ɪç ˈhatə ˈkainə ˈandərə vaːl
Mamy jakiś wybór?
Haben wir eine Wahl?
ˈhaːbn viːɐ ˈainə vaːl?
Dobry wybór.
Du hast gut gewählt.
duː hast guːt gəˈvεːlt
Dokonał właściwego wyboru.
Er hat die richtige Wahl getroffen.
eːɐ hat diː ˈrɪçtɪgə vaːl gəˈtrɔfn
Wybór należy do ciebie.
Du hast freie Wahl.
duː hast ˈfraiə vaːl
Mają duży wybór...
Sie haben da eine große/reiche Auswahl an...
ziː ˈhaːbn daː ˈainə ˈgroːsə/ˈraiçə ˈausvaːl an