przed, przede

vor

Nie dzwoń przed piątą.
Ruf nicht vor fünf an.
ruːf nɪçt foːɐ fʏnf an
Był tam przede mną.
Er war dort vor mir.
eːɐ vaːɐ dɔrt foːɐ miːɐ
Patrz prosto przed siebie.
Schau mal geradeaus.
ʃau maːl gəraːdəˈ|aus
Poczekam przed bankiem.
Ich werde vor der Bank warten.
ɪç ˈveːɐdə foːɐ deːɐ baŋk ˈvartn
Uciekli przed policją.
Sie sind der Polizei entflohen.
ziː zɪnt deːɐ poliˈtsai εntˈfloːən
Ostrzegał mnie przed tobą/niebezpieczeństwem.
Er hat mich vor dir/einer Gefahr gewarnt.
eːɐ hat mɪç foːɐ diːɐ/ˈainɐ gəˈfaːɐ gəˈvarnt
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że...
Vor allem will ich sagen, dass...
foːɐ ˈaləm vɪl ɪç ˈzaːgnˌ das
Cały czas siedzi przed telewizorem.
Er sitzt nur vor dem Fernseher/der Glotze.
eːɐ zɪtst nuːɐ foːɐ deːm ˈfεrnzeːɐ/deːɐ ˈglɔtsə
Wywołało to lęk przed...
Das erweckte Befürchtungen vor...
das εɐˈvεktə bəˈfʏrçtʊŋən foːɐ
Stoimy przed...
Wir stehen vor...
viːɐ ˈʃteːən foːɐ
tuż przed północą
knapp vor Mitternacht
knap foːɐ ˈmɪtɐnaxt