bronić się

przed kimś/czymś sich wehren gegen j-n/etw.

Broniła się, ale na próżno.
Sie hat sich gewehrt, aber vergeblich.
ziː hat zɪç gəˈveːɐtˌ ˈaːbɐ fεɐˈgeːplɪç
Nawet się nie bronił.
Er hat sich nicht einmal gewehrt.
eːɐ hat zɪç nɪçt ˈainmaːl gəˈveːɐt
Mocno się bronią przed jakimikolwiek zmianami.
Sie sträuben sich stark gegen jede Änderung.
ziː ˈʃtrɔybn zɪç ʃtark ˈgeːgn ˈjeːdə ˈεndərʊŋ
Broń się!
Wehr dich!
veːɐ dɪç!