powietrze

Luft f

Wyszedł zaczerpnąć świeżego powietrza.
Er ging an die Luft.
eːɐ gɪŋ an diː lʊft
Z tylnego koła schodzi powietrze.
Der Hinterreifen verliert Luft.
deːɐ ˈhɪntɐraifn fεɐˈliːɐt lʊft
Wysadzili most w powietrze.
Man hat die Brücke in die Luft gesprengt.
man hat diː ˈbrʏkə ɪn diː lʊft gəˈʃprεŋt
Z trudem łapał powietrze.
Er hat vergeblich nach Luft geschnappt.
eːɐ hat fεɐˈgeːplɪç naːx lʊft gəˈʃnapt
Coś wisi w powietrzu.
Etwas liegt in der Luft.
ˈεtvas liːkt ɪn deːɐ lʊft