błąd

Fehler m

Popełniłeś (wielki) błąd.
Du hast einen (großen) Fehler gemacht.
duː hast ˈainən (ˈgroːsn) ˈfeːlɐ gəˈmaxt
W którym miejscu popełniłem błąd?
Was habe ich falsch gemacht?
vas ˈhaːbə ɪç falʃ gəˈmaxt?
W jego klasówce był błąd na błędzie.
Seine Klassenarbeit strotzte vor Fehlern.
ˈzainə ˈklasn|arbait ˈʃtrɔtstə foːɐ ˈfeːlɐn
To bardzo częsty błąd.
Das ist ein üblicher Fehler.
das ɪst ain ˈyːplɪçɐ ˈfeːlɐ
Wprowadzono mnie w błąd.
Ich wurde irregeführt.
ɪç ˈvʊrdə ˈɪrəgəfyːɐt
To był ewidentny błąd.
Es war ein offensichtlicher Fehler.
εs vaːɐ ain ˈɔfnzɪçtlɪçɐ ˈfeːlɐ
Obawiam się, że jest pan(i) w błędzie.
Ich befürchte, Sie irren sich.
ɪç bəˈfʏrçtəˌ ziː ˈɪrən zɪç
Wkradł się mały błąd.
Ein kleiner Fehler hat sich eingeschlichen.
ain ˈklainɐ ˈfeːlɐ hat zɪç ˈaingəʃlɪçn
błąd ortograficzny
Rechtschreibfehler m
ˈrεçtʃraipfeːlɐ
błąd drukarski
Druckfehler m
ˈdrʊkfeːlɐ
błąd w obliczeniach
Rechenfehler m
ˈrεçnfeːlɐ