niespodzianka

Überraschung f

Zróbmy mu niespodziankę!
Überraschen wir ihn!
yːbɐˈraʃn viːɐ iːn!
Przygotowujemy dla niego niespodziankę.
Wir bereiten eine Überraschung für ihn vor.
viːɐ bəˈraitn ˈainə yːbɐˈraʃʊŋ fyːɐ iːn foːɐ
To dopiero (miła) niespodzianka!
Was für eine schöne Überraschung!
vas fyːɐ ˈainə ˈʃøːnə yːbɐˈraʃʊŋ!
Czekała nas przykra niespodzianka.
Eine unangenehme Überraschung erwartete uns.
ˈainə ˈʊn|angəneːmə yːbɐˈraʃʊŋ εɐˈvartətə ʊns