pójść

(hin)gehen

Pójdź po niego.
Hol ihn.
hoːl iːn
Jak poszło?
Wie ist es verlaufen?
viː ɪst εs fεɐˈlaufn?
Gładko poszło.
Es verlief glatt.
εs fεɐˈliːf glat
Pójdę z nią do kina.
Ich werde mit ihr ins Kino gehen.
ɪç ˈveːɐdə mɪt iːɐ ɪns ˈkiːno ˈgeːən
Pójdziemy na skróty.
Wir nehmen eine Abkürzung.
viːɐ ˈneːmən ˈainə ˈapkʏrtsʊŋ
Poszedł pojeździć na rowerze.
Er ist mit dem Rad spazieren gefahren.
eːɐ ɪst mɪt deːm raːt ʃpaˈtsiːrən gəˈfaːrən
Poszedł sobie.
Er ist weggegangen.
eːɐ ɪst ˈvεkgəgaŋən
Łatwo przyszło, łatwo poszło.
Wie gewonnen, so zerronnen.
viː gəˈvɔnənˌ zoː tsεɐˈrɔnən