podróżować

reisen

Lubię podróżować.
Ich reise gern.
ɪç ˈraizə ˈgεrn
Podróżowaliśmy po Europie.
Wir sind durch Europa gereist.
viːɐ zɪnt dʊrç ɔyˈroːpa gəˈraist
Dużo podróżuje.
Er reist viel.
eːɐ raist fiːl
Będziemy podróżować pociągiem/samolotem.
Wir reisen mit der Bahn/mit dem Flugzeug.
viːɐ ˈraizn mɪt deːɐ baːn/mɪt deːm ˈfluːktsɔyk
podróżować autostopem
per Anhalter fahren
pεr ˈanhaltɐ ˈfaːrən