liczyć się

z czymś rechnen mit etw.

Liczę się z najgorszym.
Ich rechne mit dem Schlimmsten.
ɪç ˈrεçnə mɪt deːm ˈʃlɪmstn
Musisz się liczyć z tą możliwością.
Mit dieser Möglichkeit musst du rechnen.
mɪt ˈdiːzɐ ˈmøːklɪçkait mʊst duː ˈrεçnən
Musimy się z tym liczyć.
Damit müssen wir rechnen.
daˈmɪt ˈmʏsn viːɐ ˈrεçnən