wzbudzić

(er)wecken, erregen

To wzbudziło obawy.
Das hat Sorgen geweckt.
das hat ˈzɔrgn gəˈvεkt
Nie możemy wzbudzić podejrzeń.
Wir dürfen keinen Verdacht erregen.
viːɐ ˈdʏrfn ˈkainən fεɐˈdaxt εɐˈreːgn
Jej sukces wzbudził zazdrość kolegów.
Ihr Erfolg erweckte den Neid der Kollegen.
iːɐ ˈεɐfɔlk εɐˈvεktə deːn nait deːɐ kɔˈleːgn
Próbował wzbudzić w niej poczucie winy.
Er versuchte bei ihr Schuldgefühle zu erwecken.
eːɐ fεɐˈzuːxtə bai iːɐ ˈʃʊltgəfyːlə tsuː εɐˈvεkn
wzbudzić zainteresowanie czymś
Interesse für etw. erwecken
ɪntəˈrεsə εɐˈvεkn