staranie

Bemühung f, Bestrebung f

Dołożę wszelkich starań.
Ich werde das Menschenmögliche tun.
ɪç ˈveːɐdə das ˈmεnʃnmøːklɪçə tuːn
Nie będziemy szczędzić starań...
Wir werden alles in unseren Kräften Stehende tun, um...
viːɐ ˈveːɐdn ˈaləs ɪn ˈʊnzərən ˈkrεftn ˈʃteːəndə tuːnˌ ʊm
usilne/intensywne starania
die angestrengten/äußersten Bemühungen
diː ˈangəʃtrεŋtn/ˈɔysɐstn bəˈmyːʊŋən