usiąść

sich (hin)setzen

Proszę usiąść.
Nehmen Sie Platz.
ˈneːmən ziː plats
Usiądę z przodu/z tyłu.
Ich setze mich nach vorne/hinten.
ɪç ˈzεtsə mɪç naːx ˈfɔrnə/ˈhɪntn
Usiadł naprzeciwko mnie.
Er hat sich mir gegenüber gesetzt.
eːɐ hat zɪç miːɐ geːgnˈ|yːbɐ gəˈzεtst