długo

lange

Jak długo to potrwa?
Wie lange wird das dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt das ˈdauɐn?
Na długo przyjechali?
Werden sie lange bleiben?
ˈveːɐdn ziː ˈlaŋə ˈblaibn?
Co oni tak długo robią?
Was machen sie so lange?
vas ˈmaxn ziː zoː ˈlaŋə?
Jak długo zostaniesz?
Wie lange bleibst du?
viː ˈlaŋə blaipst duː?
Nie zostanę długo.
Ich bleibe nicht lange.
ɪç ˈblaibə nɪçt ˈlaŋə
Nie będę cię dłużej dręczyć.
Ich werde dich nicht weiter quälen.
ɪç ˈveːɐdə dɪç nɪçt ˈvaitɐ ˈkvεːlən
I żyli długo i szczęśliwie.
Und sie lebten glücklich miteinander bis ans Ende ihrer Tage.
ʊnt ziː ˈleːptn ˈglʏklɪç mɪt|aiˈnandɐ bɪs ans ˈεndə ˈiːrɐ ˈtaːgə
na długo
für lange Zeit, lange
fyːɐ ˈlaŋə tsaitˌ ˈlaŋə
nie na długo
nicht für lange
nɪçt fyːɐ ˈlaŋə