obiecać

versprechen, zusagen

Obiecujesz?
Versprochen?
fεɐˈʃprɔxn?
Obiecałeś, że zadzwonisz.
Du hast versprochen, anzurufen.
duː hast fεɐˈʃprɔxnˌ ˈantsuruːfn
Nie mogę wam nic obiecać.
Ich kann Ihnen nichts versprechen.
ɪç kan ˈiːnən nɪçts fεɐˈʃprεçn
Zrobił tak, jak obiecał.
Er tat, was er versprochen hat.
eːɐ taːtˌ vas eːɐ fεɐˈʃprɔxn hat
Nie obiecuj sobie po tym zbyt wiele.
Versprich dir nicht viel davon.
fεɐˈʃprɪç diːɐ nɪçt fiːl daˈfɔn
Obiecałem sobie, że...
Ich habe mir versprochen, dass...
ɪç ˈhaːbə miːɐ fεɐˈʃprɔxnˌ das
Obiecywał jej złote góry/gwiazdkę z nieba.
Er hat ihr goldene Berge versprochen.
eːɐ hat iːɐ ˈgɔldənə ˈbεrgə fεɐˈʃprɔxn