bóg

Gott m

Wierzy pan(i) w Boga?
Glauben Sie an Gott?
ˈglaubn ziː an gɔt?
Dzięki Bogu., Chwała Bogu.
Gott sei Dank/gelobt.
gɔt zai daŋk/gəˈloːpt
Broń Boże., Nie daj Boże.
Gott behüte/bewahre.
gɔt bəˈhyːtə/bəˈvaːrə
O Boże!
Mein Gott!
main gɔt!
Jak Boga kocham!
Meiner Seele!
ˈmainɐ ˈzeːlə!
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
Wie du mir, so ich dir.
viː duː miːɐˌ zoː ɪç diːɐ
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
Morgenstund hat Gold im Mund.
ˈmɔrgnʃtʊnt hat gɔlt ɪm mʊnt
Jak Bóg da...
So Gott will...
zoː gɔt vɪl
w Wigilię Bożego Narodzenia
am Heiligen Abend
am ˈhailɪgn ˈaːbnt
tak mi dopomóż Bóg
so wahr mir Gott helfe
zoː vaːɐ miːɐ gɔt ˈhεlfə