konto

Konto n

Chciałbym założyć/zlikwidować konto.
Ich möchte ein Konto einrichten/auflösen.
ɪç ˈmœçtə ain ˈkɔnto ˈainrɪçtn/ˈaufløːzn
Mam debet na koncie.
Ich habe mein Konto überzogen.
ɪç ˈhaːbə main ˈkɔnto yːbɐˈtsoːgn
Ma na swoim koncie kilka filmów.
Er hat schon ein paar Filme auf seinem Konto.
eːɐ hat ʃoːn ain paːɐ ˈfɪlmə auf ˈzainəm ˈkɔnto