prawda

Wahrheit f

Jest w tym trochę prawdy.
Es ist etwas Wahres daran.
εs ɪst ˈεtvas ˈvaːrəs daˈran
Mówi prawdę.
Er sagt die Wahrheit.
eːɐ ˈzaːkt diː ˈvaːɐhait
To szaleństwo, prawda?
Das ist ja wahnsinnig, was?
das ɪst jaː ˈvaːnzɪnɪçˌ vas?
Prawda wyjdzie na jaw.
Die Wahrheit wird ans Licht kommen.
diː ˈvaːɐhait vɪrt ans lɪçt ˈkɔmən
Zimno, prawda?
Es ist kalt, nicht wahr?
εs ɪst kaltˌ nɪçt vaːɐ?
Co prawda zrobiłem to, ale było za późno.
Ich habe es zwar gemacht, aber zu spät.
ɪç ˈhaːbə εs tsvaːɐ gəˈmaxtˌ ˈaːbɐ tsuː ʃpεːt
To jest czysta prawda.
Das ist die nackte Wahrheit.
das ɪst diː ˈnaktə ˈvaːɐhait
To nie może być prawda!
Das kann doch nicht wahr sein!, Das glaube ich nicht!
das kan dɔx nɪçt vaːɐ zain!ˌ das ˈglaubə ɪç nɪçt!
Prawdę mówiąc...
Um die Wahrheit zu sagen...
ʊm diː ˈvaːɐhait tsuː ˈzaːgn
powiedzieć całą prawdę
mit der Wahrheit herausrücken
mɪt deːɐ ˈvaːɐhait hεˈrausrʏkn