oprócz

außer

Oprócz ciebie nikt o tym nie wie.
Niemand außer dir weiß davon.
ˈniːmant ˈausɐ diːɐ vais daˈfɔn
Jakie znasz języki oprócz niemieckiego?
Welche Sprachen kannst du außer Deutsch?
ˈvεlçə ˈʃpraːxn kanst duː ˈausɐ dɔytʃ?
Studiuję prawo, a oprócz tego działam jako wolontariusz.
Neben dem Jurastudium arbeite ich als Freiwilliger.
ˈneːbn deːm ˈjuːraʃtuːdiʊm ˈarbaitə ɪç als ˈfraivɪlɪgɐ
Oprócz tego, że...
Außerdem, dass...
ˈausɐdeːmˌ das