większość

Mehrheit f

Większość czasu spędziłem w domu.
Die meiste Zeit habe ich zu Hause verbracht.
diː ˈmaistə tsait ˈhaːbə ɪç tsuː ˈhauzə fεɐˈbraxt
Większość z nich wyznaje chrześcijaństwo.
Die meisten von ihnen bekennen sich zum Christentum.
diː ˈmaistn fɔn ˈiːnən bəˈkεnən zɪç tsʊm ˈkrɪstntuːm
Większość ludzi uważa, że...
Die meisten Leute/Menschen glauben...
diː ˈmaistn ˈlɔytə/ˈmεnʃn ˈglaʊbn
przytłaczająca większość
die überwältigende Mehrheit
diː yːbɐˈvεltɪgndə ˈmeːɐhait
w większości przypadków
in den meisten Fällen
ɪn deːn ˈmaistn ˈfεlən