wszystko

alles

Witam wszystkich.
Ich grüße Sie alle.
ɪç ˈgryːsə ziː ˈalə
Staram się ze wszystkich sił.
Ich bemühe mich mit allen Kräften.
ɪç bəˈmyːə mɪç mɪt ˈalən ˈkrεftn
Na dzisiaj to już wszystko.
Das ist alles für heute.
das ɪst ˈaləs fyːɐ ˈhɔytə
To wszystko.
Das ist alles.
das ɪst ˈaləs
Czy to już wszystko?
Ist das alles?
ɪst das ˈaləs?
Już po wszystkim.
Das war's.
das vaːɐs
Stracił wszystko.
Er hat alles verloren.
eːɐ hat ˈaləs fεɐˈloːrən
Jest zdolny do wszystkiego.
Er ist zu allem fähig.
eːɐ ɪst tsuː ˈaləm ˈfεːɪç
Kocha to nade wszystko.
Sie liebt das über alles.
ziː liːpt das ˈyːbɐ ˈaləs
Wszystko mnie boli.
Alles tut mir weh.
ˈaləs tuːt miːɐ veː
Jest gotowy na wszystko.
Er ist auf alles vorbereitet.
eːɐ ɪst auf ˈaləs ˈfoːɐbəraitət
Wszystko w swoim czasie.
Alles hat seine Zeit.
ˈaləs hat ˈzainə tsait
Możesz mieć wszystko, czego zapragniesz.
Du kannst alles haben, was du willst.
duː kanst ˈaləs ˈhaːbnˌ vas duː vɪlst
Wszystko będzie dobrze.
Es wird schon werden., Es klappt schon alles.
εs vɪrt ʃoːn ˈveːɐdnˌ εs klapt ʃoːn ˈaləs
Daj z siebie wszystko!
Gib dir Mühe!
giːp diːɐ ˈmyːə!
Mam tego wszystkiego powyżej uszu.
Ich habe alles satt.
ɪç ˈhaːbə ˈaləs zat
Do tego wszystkiego...
Und um das Maß vollzumachen...
ʊnt ʊm das maːs ˈfɔltsumaxn
Wszystko wskazuje na to, że...
Alles deutet darauf hin, dass...
ˈaləs ˈdɔytət daˈrauf hɪnˌ das
Będziemy się starać ze wszystkich sił, żeby...
Wir werden alles tun, was in unseren Kräften steht...
viːɐ ˈveːɐdn ˈaləs tuːnˌ vas ɪn ˈʊnzərən ˈkrεftn ʃteːt
my wszyscy
wir alle
viːɐ ˈalə
ze wszystkimi szczegółami
bis in alle Einzelheiten
bɪs ɪn ˈalə ˈaintslhaitn
ze wszystkich sił
mit allen Kräften
mɪt ˈalən ˈkrεftn