gdzieś

irgendwo(hin)

Zaproś ją gdzieś.
Lade sie irgendwohin ein.
ˈlaːdə ziː ˈɪrgntvohɪn ain
To musi być gdzieś tutaj.
Irgendwo hier muss das sein.
ˈɪrgntvoː hiːɐ mʊs das zain
Czy są tam gdzieś toalety?
Gibt es dort irgendwo Toiletten?
gipt εs dɔrt ˈɪrgntvoː toaˈlεtn?
Wybierasz się gdzieś?
Hast du vor, irgendwohin zu fahren/gehen?
hast duː foːɐˌ ˈɪrgntvohɪn tsuː ˈfaːrən/ˈgeːən?
Będę gdzieś w pobliżu.
Ich werde irgendwo in der Nähe sein.
ɪç ˈveːɐdə ˈɪrgntvoː ɪn deːɐ ˈnεːə zain
Podwieźć cię gdzieś?
Soll ich dich irgendwohin fahren?
zɔl ɪç dɪç ˈɪrgntvohɪn ˈfaːrən?
Poszedł gdzieś.
Er ist irgendwohin gegangen.
eːɐ ɪst ˈɪrgntvohɪn gəˈgaŋən
Pocałuj mnie gdzieś!
Rutsch mir doch den Buckel runter!, Du kannst mich mal kreuzweise!
rʊtʃ miːɐ dɔx deːn ˈbʊkl ˈrʊntɐ!ˌ duː kanst mɪç maːl ˈkrɔytsvaizə!
gdzieś indziej
anderswo
ˈandɐsvoː