jej

ihr

To był jej mąż.
Das war ihr Ehemann.
das vaːɐ iːɐ ˈeːəman
To są jej okulary.
Die Brille gehört ihr., Das ist ihre Brille.
diː ˈbrɪlə gəˈhøːɐt iːɐˌ das ɪst ˈiːrə ˈbrɪlə
Oszalałem na jej punkcie.
Ich bin verrückt nach ihr.
ɪç bɪn fεɐˈrʏkt naːx iːɐ
Gdybym był na jej miejscu...
An ihrer Stelle würde ich...
an ˈiːrɐ ˈʃtεlə ˈvʏrdə ɪç