zawsze

immer, allemal

Była taka sama jak zawsze.
Sie war wie immer.
ziː vaːɐ viː ˈɪmɐ
Zawsze tak było.
Es war schon immer so.
εs vaːɐ ʃoːn ˈɪmɐ zoː
Zawsze możesz na mnie liczyć.
Du kannst immer auf mich zählen.
duː kanst ˈɪmɐ auf mɪç ˈtsεːlən
Spotkajmy się tam, gdzie zawsze.
Treffen wir uns wie gewohnt.
ˈtrεfn viːɐ ʊns viː gəˈvoːnt
Przezorny zawsze ubezpieczony.
Sicher ist sicher.
ˈzɪçɐ ɪst ˈzɪçɐ
Zapamiętaj sobie raz na zawsze...
Merk dir für immer...
mεrk diːɐ fyːɐ ˈɪmɐ
Ja zawsze mówię...
Ich sage immer...
ɪç ˈzaːgə ˈɪmɐ
jak zawsze
wie immer
viː ˈɪmɐ