znany

bekannt

Jest znany na całym świecie.
Er ist weltweit/in aller Welt bekannt.
eːɐ ɪst ˈvεltvait/ɪn ˈalɐ vεlt bəˈkant
Czuje się lepiej w znanym środowisku.
Er fühlt sich besser in bekannter Umgebung.
eːɐ fyːlt zɪç ˈbεsɐ ɪn bəˈkantɐ ʊmˈgeːbʊŋ
To jest skok w nieznane.
Es ist ein Sprung ins Ungewisse/kalte Wasser.
εs ɪst ain ʃprʊŋ ɪns ˈʊngəvɪsə/ˈkaltə ˈvasɐ
Jest powszechnie znany.
Er ist weit und breit bekannt.
eːɐ ɪst vait ʊnt brait bəˈkant