wychodzić

ausgehen, (ukazywać się) erscheinen

Nie wychodź z domu!
Verlasse das Haus nicht!
fεɐˈlasə das haus nɪçt!
To czasopismo wychodzi co tydzień.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich.
ˈdiːzə ˈtsaitʊŋ εɐˈʃaint ˈvœçntlɪç
Wychodzę z założenia, że...
Ich gehe davon aus, dass...
ɪç ˈgeːə daˈfɔn ausˌ das