zaczynać

beginnen, anfangen

Zaczynajmy.
Auf los geht's los.
auf loːs geːts loːs
Nie zaczynaj znowu!
Fang damit nicht schon wieder an!
faŋ daˈmɪt nɪçt ʃoːn ˈviːdɐ an!
O której zaczynasz pracę?
Wann fängst du in der/auf Arbeit an?
van fεŋst duː ɪn deːɐ/auf ˈarbait an?
Lato dopiero się zaczyna.
Der Sommer beginnt erst.
deːɐ ˈzɔmɐ bəˈgɪnt eːɐst
Zaczyna mu się to podobać.
Es fängt an, ihm zu gefallen.
εs fεŋt anˌ iːm tsuː gəˈfalən
Powoli zaczyna się domyślać...
Langsam dämmert es (bei) ihm...
ˈlaŋzaːm ˈdεmɐt εs (bai) iːm