rozum

Verstand m, Vernunft f

To go nauczyło rozumu.
Das hat ihn zur Vernunft gebracht.
das hat iːn tsuːɐ fεɐˈnʊnft gəˈbraxt
Na mój rozum, tu gdzieś musi być błąd.
Meiner Meinung nach muss da ein Fehler sein.
ˈmainɐ ˈmainʊŋ naːx mʊs daː ain ˈfeːlɐ zain
Zachowuje się, jakby pozjadała wszystkie rozumy.
Sie glaubt, die Weisheit gepachtet zu haben.
ziː glauptˌ diː ˈvaishait gəˈpaxtət tsuː ˈhaːbn
Chyba mu rozum odjęło.
Er hat wohl seinen Verstand verloren.
eːɐ hat voːl ˈzainən fεɐˈʃtant fεɐˈloːrən
wziąć coś na chłopski rozum
den gesunden Menschenverstand gebrauchen
deːn gəˈzʊndn ˈmεnʃnfεɐʃtant gəˈbrauxn
przemówić komuś do rozumu
j-n zur Vernunft bringen
tsuːɐ fεɐˈnʊnft ˈbrɪŋən