bliski

nah(e), (o relacji) eng

Jesteśmy sobie bardzo bliscy.
Wir stehen einander sehr nahe.
viːɐ ˈʃteːən ˈainandɐ zeːɐ ˈnaːə
Nawiązała bliską relację z...
Sie hat eine enge Beziehung zu... entwickelt/aufgebaut.
ziː hat ˈainə ˈεŋə bəˈtsiːʊŋ tsuː... εntˈvɪklt/ˈaufgəbaut
w bezpośredniej bliskości czegoś
in unmittelbarer Nähe von etw.
ɪn ˈʊnmɪtlbaːrɐ ˈnεːə
przy najbliższej okazji
bei nächster Gelegenheit
bai ˈnεçstɐ gəˈleːgnhait
w najbliższej przyszłości
in naher/nächster Zukunft
ɪn ˈnaːɐ/ˈnεçstɐ ˈtsuːkʊnft
najbliższa rodzina
die engste Familie
diː ˈεŋstə faˈmiːliə
bliski współpracownik
ein enger Mitarbeiter
ain ˈεŋɐ ˈmɪt|arbaitɐ
mieć z kimś/czymś bliskie stosunki
j-m/etw. nahestehen
ˈnaːəʃteːən
na Bliskim Wschodzie
im Nahen Osten
ɪm ˈnaːən ˈɔstn