trzymać się

sich (fest)halten, (przepisów itp.) beachten

Trzymaj się!
Halte durch!
ˈhaltə dʊrç!
Samochód dobrze trzyma się drogi.
Das Auto liegt gut auf der Straße.
das ˈauto liːkt guːt auf deːɐ ˈʃtraːsə
Trzymajcie się razem.
Bleibt zusammen!
blaipt tsuˈzamən!
Trzymaj się prawej strony (drogi itp.)
Halte dich rechts.
ˈhaltə dɪç rεçts
Trzymaj się od niego z daleka.
Halte dich fern von ihm.
ˈhaltə dɪç fεrn fɔn iːm
Ledwo trzymam się na nogach.
Ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten.
ɪç kan mɪç kaum nɔx auf deːn ˈbainən ˈhaltn
Trzymaj się blisko mnie!
Bleib (dicht) bei mir!
blaip (dɪçt) bai miːɐ!
trzymać się na uboczu
sich zurückhalten
zɪç tsuˈrʏkhaltn