zdanie

Meinung f, Ansicht f, (gramatyczne) Satz m

Jestem innego zdania.
Ich bin anderer Meinung.
ɪç bɪn ˈandərɐ ˈmainʊŋ
Jesteśmy tego samego zdania.
Wir sind der gleichen Meinung.
viːɐ zɪnt deːɐ ˈglaiçn ˈmainʊŋ
Mam o nim swoje zdanie.
Ich habe meine eigene Meinung über ihn.
ɪç ˈhaːbə ˈmainə ˈaigənə ˈmainʊŋ ˈyːbɐ iːn
Nie zmieni zdania.
Er hat seinen eigenen Kopf.
eːɐ hat ˈzainən ˈaigənən kɔpf
Jestem zdania, że...
Ich bin der Meinung, dass...
ɪç bɪn deːɐ ˈmainʊŋˌ das
Jakie jest pana/pani zdanie na temat...?
Wie ist Ihre Meinung zu...?
viː ɪst ˈiːrə ˈmainʊŋ tsuː?