wierzyć

glauben, (ufać) vertrauen

Nie wierzę w żadne twoje słowo.
Ich glaube dir kein Wort.
ɪç ˈglaubə diːɐ kain vɔrt
Wierzę, że nam się uda.
Ich bin mir sicher, dass es uns gelingt.
ɪç bɪn miːɐ ˈzɪçɐˌ das εs ʊns gəˈlɪŋt
Mocno wierzyłem, że zdam ten egzamin.
Ich habe stark/fest gehofft, dass ich das Examen bestehen werde.
ɪç ˈhaːbə ʃtark/fεst gəˈhɔftˌ das ɪç das εˈksaːmən bəˈsteːən ˈveːɐdə
Nie wierzy w Boga.
Er glaubt nicht an Gott.
eːɐ glaupt nɪçt an gɔt
Wierzymy w zwycięstwo.
Wir hoffen auf den Sieg.
viːɐ ˈhɔfn auf deːn ziːk
Wierzy w siebie.
Er traut sich.
eːɐ traut zɪç
Nie wierzę własnym oczom!
Ich kann meinen Augen nicht trauen!
ɪç kan ˈmainən ˈaugn nɪçt ˈtrauən!
Nie uwierzę, póki nie zobaczę.
Ich glaube das nicht, bis ich es gesehen habe.
ɪç ˈglaubə das nɪçtˌ bɪs ɪç εs gəˈzeːən ˈhaːbə
W bajki wierzysz? (iron.)
Glaubst du diesen Unsinn?
glaupst duː ˈdiːzn ˈʊnzɪn?